Amore nara·mi·lu: mamas e babbos de omosessuales pro sa #dieprosidecrarare

Domu » Novas » Itàlia » Amore nara·mi·lu: mamas e babbos de omosessuales pro sa #dieprosidecrarare

De Massimo Mele su 16 Santugaine 2015. manco unu cummentu

Medas omosessuales non si decrarant in famìlia, nemmancu a mannos. No lu narant ca sunt seguros chi sas mamas e sos babbos issoro preferint de no lu ischire. In ocasione de su “International Coming Out Day” de s’11 de santugaine de su 2015, mentres totu su mundu invitat chie est galu cuadu a faeddare, amus dadu sa paràula a sas mamas e a sos babbos, pro cumprèndere comente s’intendent a s’àtera ala. A ascurtare.

In Itàlia divenit virale sa campànnia sotziale #Amoredimmelo: unu progetu cuidadu dae CondividiLove paris cun Agedo Roma, assòtziu de mamas e babbos de omosessuales cuidadu dae Pasquale Quaranta.

Su vìdeu s’agatat in custu ligàmene

*Bona Die Internatzionale pro si decrarare dae MOSinforma*

Custa publicatzione est disponìbile fintzas in: Italian

Pùblica unu cummentu